Η ομάδα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής της Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρίας, στο πλαίσιο των επιστημονικών της δραστηριοτήτων, έχει διασυνδεθεί επιστημονικά (affiliated) με την Παγκόσμια Επιστημονική Εταιρία Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (ISRS – International Stereotactic Radiosurgery Society), προκειμένου να την εκπροσωπήσει στην Ελλάδα και να υπηρετεί τους σκοπούς της.

Το επίσημο πιστοποιητικό διασύνδεσης (affiliation) απονεμήθηκε στην ομάδα μας τον Οκτώβριο του 2020 και παρουσιάζεται παρακάτω. Ούτως ή άλλως η πλειοψηφία των ιδρυτικών μελών της ομάδος αποτελούν μέλη της ISRS, επομένως η επιστημονική διασύνδεση με την παγκόσμια εταιρία αποτελεί εφαλτήριο για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.