Η δημιουργία της Ομάδας Ακτινοχειρουργικής της Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρίας αποσκοπεί στην ενημέρωση και εξοικείωση της επιστημονικής κοινότητας με τις εφαρμογές και τις προοπτικές της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).

Σκοπός της ομάδας αποτελεί η διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, workshops, webinars και courses με θέμα τις εξελίξεις στην Ακτινοχειρουργική με ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση ειδικευομένων και νέων ειδικών (ακτινοθεραπευτών ογκολόγων, νευροχειρουργών, νευρο-παθολογοανατόμων),ακτινοφυσικών και νευροψυχολόγων.

Η οικονομική ενίσχυση της ομάδας μας μέσω δωρεών θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων μας

Best Stereotactic Radiosurgery in Bangalore - Aster CMI