Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στην Ομάδα ή/και τη δραστηριότητα των μελών της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Λουφαρδάκη στα ακόλουθα στοιχεία:

Τηλ: 210 7229250  

Πλουτάρχου 3, 10675, Αθήνα

ekne@neurosurgery.org.gr