Η ομάδα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής της Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρίας αποτελείται απο ιατρούς (ακτινοθεραπευτές ογκολόγους, νευροχειρουργούς, ακτινοδιαγνώστες, νευρολόγους, παθολόγους ογκολόγους  κλπ) και άλλες επιστημονικές ειδικότητες (ακτινοφυσικούς, κλινικούς νευροψυχολόγους κλπ) οι οποίοι δραστηριοποιούνται επιστημονικά ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το αντικείμενο της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ).

Πρόεδρος της Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρίας ειναι ο καθηγητής νευροχειρουργικής του ΕΚΠΑ Γιώργος Στράντζαλης και υπεύθυνος της ακτινοχειρουργικής ομάδας ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος Μπόσκος Χρήστος.