Ποιοί αποτελούν την ομάδα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής;

Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μία θεραπεία μη επεμβατική, ασφαλής, με μεγάλη αποτελεσματικότητα κι ελάχιστη νοσηρότητα, συγκρινόμενη με τις επεμβατικές θεραπείες και τις συμβατικές ακτινοθεραπείες. Προϋπόθεση αποτελεί η διενέργεια της από εξειδικευμένουςιατρούς κι επιστήμονες.

Συμβούλιο Διεπιστημονικής Ομαδάς Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (Dr. Antonio De Salles, UCLA Medical Center, Los Angeles)

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της θεραπείας των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική, απαιτείται η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγο,Νευροχειρουργό και Ακτινοφυσικό ιατρικής. Συμπληρωματικά ήσυνεργαζόμενα μέλη της ομάδας είναι Νευρο-Ακτινολογος, Κλινικός Νευροψυχολογος, Νευρολόγος και Παθολόγος-Ογκολόγος.

Τα μέλη της ομάδας συνεδριάζουν για να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν για τις θεραπείες όλων των ασθενών στα πλαίσια ενός διεπιστημονικού συμβουλίου. Αρχικά συντάσσουν και στην συνέχεια αναβαθμίζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα πρωτόκολλα θεραπείας Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής του τμήματος με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.