Για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση δωρεών στην Ομάδα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Λουφαρδάκη σε εργάσιμες μέρες και ώρες στα ακόλουθα στοιχεία:

Τηλ: 210 7229250  

Πλουτάρχου 3, 10675, Αθήνα

ekne@neurosurgery.org.gr