Η ελληνική Ομάδα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής δημιουργήθηκε το
Σεπτέμβριο του 2020 από την ελληνική Νευρο-ογκολογική Εταιρία, προκειμένου να
συμβάλλει στη διάδοση της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής στην Ελλάδα.
Ιδρυτικά μέλη της Ομάδας, εκτός από τον Καθηγητή κο Γ. Στράντζαλη και τον
Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο κο Χ. Μπόσκο υπήρξαν Νευροχειρουργοί,
Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγοι και Ακτινοφυσικοί Ιατρικής, ενεργοί κλινικά ή/και
επιστημονικά στο αντικείμενο της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό.